หน้าหลัก  : กระทู้ทั้งหมด  : ตั้งกระทู้ใหม่

 

บำเหน็จตกทอด 15 เท่าของเงินเดือนคลอดแล้ว

ลูกจ้างประจำได้เฮกันทั่วหน้าทีเดียว เมื่อ ครม.ไฟเขียว มีมติเห็นชอบให้บำเหน็จ บำนาญลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ ส่งผลให้ลูกจ้างประจำ ที่มีอายุงานมากกว่า 25 ปี จำนวน 210,000 คน ได้รับสิทธิ์เหมือนข้าราชการปกติ เช่นนั้นแล้ว วันนี้กระปุกจึงนำข้อมูลของ บำนาญลูกจ้างประจำ มาฝากกัน

สำหรับบำเหน็จ และบำนาญข้าราชการ นั้น ถือเป็นสิ่งที่ข้าราชการจะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ โดยบำเหน็จ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจะจ่ายครั้งเดียวเป็นก้อนใหญ่ ส่วนบำนาญ คือ เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมา ซึ่งจะจ่ายให้เป็นรายเดือน แต่ทั้งนี้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เลือก คือ ข้าราชการ ส่วนลูกจ้างประจำที่ทำงานในส่วนราชการจะได้รับเป็นเงินบำเหน็จในคราวเดียว จึงไม่มีรายได้เป็นรายเดือน

แต่เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบร่างระเบียบบำเหน็จลูกจ้าง บำนาญลูกจ้างประจำ เพื่อกำหนดสิทธิให้ลูกจ้างประจำ สามารถเลือกรับ บำนาญลูกจ้างประจำ ได้ เนื่องจากเห็นว่าลูกจ้างประจำมีกำหนดเวลาการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับข้าราชการ คือ เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 60 ปี ปฏิบัติงานอยู่ในระบบราชการ และทำคุณประโยชน์ให้กับทางราชการคล้ายคลึงกับข้าราชการ ที่ทำงานมาเป็นเวลานาน รัฐบาลจึงควรดูแลโดยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามสมควร นั่นจึงทำให้ลูกจ้างประจำ มีสิทธิ์ใน บำนาญลูกจ้างประจำ โดยให้มีผลกับผู้ที่เกษียณอายุตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป นั่นคือ มีผลทันทีสิ้นเดือนกันยายนนี้

ทั้งนี้ ลูกจ้างประจำที่มีสิทธิ์รับ บำนาญลูกจ้างประจำ จะต้องเป็นลูกจ้างประจำของหน่วยราชการ และมีอายุงานราชการมากกว่า 25 ปีขึ้นไป หรือมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินบำเหน็จแบบเดิม คือเงินก้อนเดียว ครั้งเดียว โดยคิดจาก เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ ซึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณ 400,000 บาท หรือจะรับเป็น บำนาญลูกจ้างประจำ ซึ่งเป็นแบบใหม่ จะคิดจาก เงินเดือนสุดท้าย x อายุราชการ และหารด้วย 50 ซึ่งค่าเฉลี่ยจะอยู่ 8,000-10,000 บาทต่อเดือน และรับไปตลอดชีวิตก็ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อเลือกขอรับอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม การประกาศให้สิทธิ์ บำนาญลูกจ้างประจำ ครั้งนี้ ทำให้รัฐบาลต้องแบกรับาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกปีละ 3,000 ล้านบาท แต่สวัสดิการ บำนาญลูกจ้างประจำ สำหรับลูกจ้างประจำเอง ก็ถือเป็นกำลังใจที่ได้รับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากเกษียณอายุราชการไปแล้ว
สำหรับในการประชุม ครม. วันนี้ 9 พ.ย. 2553 ที่ประชุม ครม. ได้หยิบยกเอาเรื่องการพิจารณาบำเหน็จตกทอด 15 เท่าของเงินเดือน ซึ่งทางชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทยได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้ พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีรับไว้พิจารณาเพื่อให้การช่วยเหลือลูกจ้างประจำทั่วประเทศเมื่อ 3 ก.พ.2553
และในการประชุม ครม. วันนี้ 9 พ.ย.2553 ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการทั้งหมดแล้ว เหลือแต่เพียงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น เพราะฉะนั้นลูกจ้างประจำทั้งหลายทั่วประเทศ เฮ ได้ครับ
หากมีข่าวอะไร ที่เป็นสิ่งที่ดีแก่ลูกจ้างประจำทั้งหลาย ทางชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศซึ่งมีท่านชินัทร ปัญยารชุน เป็นประธานชมรม จะเป็นสื่อกลางแจ้งให้ลูกจ้างประจำทุกท่านได้ทราบข่าวคราวครับผมโดยคุณ กาญจณ์   อ่าน 11637  ตอบ:12 [Tue, 09 Nov 2010 13:43:03] Delete

โดยคุณ ศิริรัตน์
[Thu, 27 Sep 2012 14:16:36] : Del โดยคุณ rin
[Sun, 13 May 2012 13:52:40] : Del โดยคุณ จ๊อด
[Sat, 18 Feb 2012 16:01:31] : Del โดยคุณ ลูกจ้างประ
[Fri, 06 May 2011 12:49:02] : Del โดยคุณ อารายา
[Tue, 26 Apr 2011 12:06:14] : Del โดยคุณ กาญจณ์ฉัตต
[Thu, 11 Nov 2010 13:40:15] : Del โดยคุณ กาญจณ์ฉัตต
[Thu, 11 Nov 2010 10:11:31] : Del โดยคุณ ลูกจ้างประ
[Wed, 10 Nov 2010 12:44:50] : Del โดยคุณ กาญจณ์ฉัตต
[Wed, 10 Nov 2010 10:08:37] : Del โดยคุณ กาญจณ์ฉัตต
[Wed, 10 Nov 2010 09:28:31] : Del โดยคุณ กาญจณ์ฉัตต
[Wed, 10 Nov 2010 08:26:12] : Del โดยคุณ รากหญ้า
[Tue, 09 Nov 2010 16:11:44] : Del 

แสดงความคิดเห็น

ตอบกระทู้

ชื่อ ข้อความ:


ใส่Codeด้านบน: ( หากไม่แสดงF5 หรือ กดที่นี่เพื่อRefesh)

 

 

 

ติดตามมุมเสวนาผ่านมือถือ

สาระ-สุขภาพ