หน้าหลัก  : กระทู้ทั้งหมด  : ตั้งกระทู้ใหม่

>

อยากทราบแนวทางหลังเกษียณ

อยากทราบแนวทางหลังเกษียณลูกจ้างประจำจะเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้าลูกจ้างประจำทุกคนก็พยายามพร้อมใจกันผลักดันและรวมใจรวมพลังกันอยู่อยากเรียนถามท่านนายกสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทยว่าลูกจ้างประจำทุกคนพร้อมรวมพลังเป็นปึกแผ่นเพื่ออยากทราบแนวทางหหลังเกษียณที่ร้องขอไปนั้นจะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ 1. เรื่องค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกจ้างประจำทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาลูกจ้างประจำร้องขอในเรื่องของบำนาญบางท่านรอมา20-26 ปี จนเกษียณไปนานแล้วแต่ก็ยังรอฟังผลการได้บำนาญอยู่ถึงที่ผ่านมาไม่ได้แต่รุ่นน้องยังอยู่อีกหลายพอได้บำนาญก็พลอยดีใจกับผลสัมฤทธิ์ที่รอคอยกันมานาน และในเวลา ณ ปัจจุบันนี้ที่รอคอยอย่างมากก็เรื่องค่ารักษาพยาบาลกลังเกษียณ และอื่นอีกในสิ่งที่พึ่งจะได้ และขอขอบพระคุณทุกท่านที่รวมใจในเรื่องของบำนาญทุกท่านที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยคุณ โสรยา   อ่าน 594  ตอบ:0 [Fri, 23 Jul 2010 11:09:26 +0700] Delete

 
 
รับข่าวสารจากมุมเสวนา

กรอกอีเมล์ของคุณ:

Delivered by FeedBurnerสาระ-สุขภาพ